healing.vingar.se
HEALING
VÅR EGEN
HEALING-KURS

Senast uppdaterat 2009-10-02

 

VÅR EGEN HEALING-KURS
Vi har varje år helgkurs i Stockholm, men det blir inte reiki.
Vi ska lära oss att skicka rätt frekvens, så att t ex även träd och naturväsen gillar det vi gör.
Från www.jordstralningscentrum.se

HEALING är en gåva, 
som DU och ALLA människor begåvats med
Kurs med Per-Uno och Jenny Fransson
KURSDATUM: Lördag-söndag i Stockholm.
KOSTNAD: 2.150:-.
ANMÄLAN: Anmälningsavgift 400:-. Övrig info www.jordstralningscentrum.se

Healing kan jag använda för att behandla mig själv eller andra. Den går att använda ensam
som hälsobehandling eller i kombination med andra terapiformer. Healing är en enkel,
redskapslös metod som använts i tusentals år just för att den fungerar så bra.
Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en medfödd gåva.
Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.

Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:

- KUNSKAP: om människokroppens olika fysiska och andra osynliga delar som energisystemen,
meridianerna, aurorna, chakrorna mm. Healingen arbetar med energierna i
kroppen och bl a löser den upp blockeringarna. Faran att jobba med t ex cancer.

- KONTAKT: med healingguider/-medhjälpare som hjälper oss.
Du får lära känna din egen healingguide och får veta hur han/hon ser ut, ev. namnet och hur du tar kontakt med guiden för att tala om vad du vill ha hjälp med. Vi knyter mycket medvet under helgen ihop ett nätverk med allas guider på ett sätt som gör att alla får tillgång till alla andras kunskaper i så hög grad vi kan få det.

- TEKNIK: att hitta obalanser som behöver fixas, att hitta vad vi ska göra, hur vi ska
göra, hur man kan jobba på distans, hur man kan jobba med andra tider - t ex
grundorsaker långt bak i tiden, hur man gör uppföljning för att se om det fungerade.
Hur ska den som ger eller tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur,
växter, naturen osv. Hur skickar man rätt frekvens med avseende på mottagaren?
T ex passar inte alltid reikins ”Faders-energi” för att ge healing till naturen, som ofta
behöver ”Moder Jords”-energi, osv...
Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser m.a.p. de olika behoven till människa,
till träd och via naturväsen till naturen. De flesta kommer att skicka olika energier
eftersom vi ställer in oss på att sända det som mottagaren behöver. Jenny försöker
därför hinna med att se vilka naturväsen som tar emot och vad energin är bra för.
Inblandade naturväsen bekräftar under kurspraktiken om var och en av oss gör rätt.

- ERFARENHET: som vi kan få genom träning, lyssna/läsa/lära för att ta del av andras
erfarenheter…

- INTENTION:
hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och

- FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….

Per-Uno är själv Reiki Healing Master, men detta blir inte en Reikikurs med initieringar,
den blir bredare och vi går kort igenom stolparna ovan och blandar teori och praktik och tar
hjälp av guider och naturväsen, som vi pratar med under kursen.
Jenny
ser och pratar med osynliga väsen och ser osynliga energier,
såsom obalanser i auror och chakror osv.

Vi tränar, bl a för att vi ska veta att vi kan.
Per-Uno har utvecklat egna mycket verksamma metoder,
vilka kan ge mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.

 

HEALING INFO
HEALING  BÖCKER
VÄLJA KURS & LÄRARE
VÅR EGEN HEALING-KURS
VÄNNERS REIKI HEALING KURSER
REIKI HEALING LÄNKAR
HEALING LÄNKAR
HEALING ÖVRIGT
Högst upp på denna sida
Världens äldsta form av healing:
SHAMANISM
shaman.vingar.se
Många newage-länkar
newage.vingar.se
 Tillbaks till startsidan vingar.se